Leasing operacyjny – poznaj go bliżej

Popularność i przyczyny

Osoby, które nie bardzo orientują się w leasingu operacyjnym są bez wątpienia nowe w temacie leasingu. Można to z całą pewnością stwierdzić, ponieważ to właśnie leasing operacyjny jest najbardziej promowaną formą finansowania leasingowego w Polsce. Jeśli w jakiejś reklamie narrator mówi o możliwości leasingowania to mówi o leasingu operacyjnym. Nie ma się również co dziwić firmom leasingowym, ponieważ inwestują w to, co przynosi im największe dochody. Leasing operacyjny jest bowiem najbardziej popularną formą leasingu niezmiennie od wielu lat. Mimo, że leasing finansowy z każdym rokiem zyskuje nowych klientów to i tak dopiero co czwarta osoba zawiera na niego umowę. Oznacza to, że na trzy umowy na leasing operacyjny przypada jedna na finansowy. Przyczyn z pewnością jest kilka i nie można mówić, że to tylko i wyłącznie zasługa wielkich nakładów finansowych na reklamę.

Dlaczego klienci wolą leasing operacyjny

W tym momencie skupimy się na cechach charakterystycznych tego leasingu. Bardzo ważną rzeczą jest fakt, że wybierając leasing operacyjny klient nie musi decydować się na wykupienie środka trwałego, czyli jego pełną spłatę. Przy wyborze leasingu operacyjnego jest bowiem wymóg zamortyzowania minimum czterdziestu procent wartości początkowej danego środka trwałego w trakcie całej umowy leasingu. Trafiając więc na bardzo dobrą umowę, możemy za około sześćdziesiąt procent wartości pojazdu użytkować go przez cztery lata. Następnie każdy klient stoi przed decyzją. Albo koniec umowy albo decyzja wykupu. Oczywiście w opisanej sytuacji kwota wykupu będzie bardzo wysoka. Przedsiębiorcy decydują się właśnie na leasing operacyjny, ponieważ w koszty uzyskania przychodu mogą wpisać całą wartość rat leasingowych oraz opłatę wstępną. Powoduje to dość znaczące obniżenie podatku dochodowego na koniec roku, co również jest korzystne dla przedsiębiorców. Odrzucać od leasingu operacyjnego może fakt, że przez cały okres trwania umowy to firma leasingowa jest wpisana jako właściciel leasingowanego środka, a klient jest jedynie jego użytkownikiem. Oczywiście wiąże się to z innymi obowiązkami i zakazami jak np. zakazem wprowadzania jakichkolwiek zmian w leasingowanym przedmiocie.