Czym jest leasing samochodu i dlaczego warto go zastosować?

Czym jest leasing samochodowy i dlaczego warto go zastosować?

Przedsiębiorcy, aby móc z sukcesem rozwijać swoją działalność gospodarczą, potrzebują finansowania. Mogą oni finansować wydatki inwestycyjne za pomocą różnych źródeł: kredytu bankowego, faktoringu, kredytu gotówkowego. Jednym popularnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa jest leasing samochodu – https://www.millennium-leasing.pl/.

Czym jest leasing oraz leasing samochodu?

Leasing jest relacją cywlinoprawną, która zachodzi między dwoma podmiotami: finansującym, nazywanym także leasingodawcą, oraz korzystającym (leasingobiorca). Na podstawie umowy leasingu korzystający może korzystać, za określoną opłatą, przez ustalony czas z przedmiotu leasingu. Przedmiotem leasingu może być np. maszyna, nieruchomość, sprzęt komputerowy bądź samochód osobowy – z tego ostatniego rozwiązania bardzo często korzystają przedsiębiorcy.

Jak działa leasing samochodu? Zalety związane z korzystaniem z leasingu samochodu

Mechanizm leasingu samochodu jest prosty. Polega na tym, że konsument (przedsiębiorca) dokonuje wyboru auta u dealera samochodowego, następnie zaś wskazuje go firmie zajmującej się leasingiem. Ta kupuje auto od dealera i oddaje w leasing przedsiębiorcy. Przez ściśle określony w umowie okres leasingowania to firma leasingowa jest właścicielem auta, a przedsiębiorca – leasingobiorca – jest uprawniony do dysponowania nim na co dzień tak, jakby był jego faktycznym właścicielem. Co więcej, po zakończeniu umowy leasingowej, przedsiębiorca uzyskuje możliwość wykupu auta na własność. Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorcy, bowiem najczęściej kwota wykupu ma postać symboliczną i stanowi np. 1% wartości początkowej samochodu.

Leasing samochodu jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na użytkowania auta bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych. Jest to rozwiązanie szczególnie użyteczne dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu nie muszą jednorazowo ponosić wydatku rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych; zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą zostać wykorzystane np. na rozwój firmy.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, możliwe jest odliczenie od podatku VAT 50% kosztów związanych z leasingiem oraz wybór takiego rodzaju leasingu (finansowy lub operacyjny), który pozwoli zoptymalizować politykę podatkową i rachunkową przedsiębiorcy.

W celu uatrakcyjnienia tej formy finansowania, firmy leasingowe znacznie uprościły procedurą uzyskiwania leasingu. W ramach tzw. procedury uproszczonej wystarczy przedstawić m.in. dowody rejestrowe i wybrać samochód. Reszta obowiązków jest wykonywana przez firmę leasingową.

Leasingowanie w roku 2020

Amortyzacja auta

Jak wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą, wraz z pierwszym stycznia 2019 roku wprowadzono wiele zmian związanych z formą finansowania leasingowego. Rządzący próbowali zrównoważyć leasing z innymi formami nabycia samochodów osobowych. Przez to największe zmiany można zaobserwować w zasadach amortyzacji pojazdu oraz kwestii rozliczeń wydatków eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o amortyzację przy wybieraniu umowy na leasing samochodowy – https://www.millennium-leasing.pl/leasing-samochodow podniesiono limit amortyzacji nabycia pojazdów osobowych spalinowych oraz hybrydowych do kwoty 150 tysięcy złotych, a w przypadku elektryków do 225 tysięcy. Widać tutaj sporą różnicę, gdyż w 2018 roku pojazd spalinowy mógł być amortyzowany do wartości 20 tysięcy euro, a elektryczny do 30 tysięcy. Jest to zmiana korzystna dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są samochodami do kwoty 150 tysięcy złotych.

Wydatki eksploatacyjne

Za takie wydatki uznaje się wszystkie koszty, które przedsiębiorca ponosi w związku z samochodem. Będą to zatem opłaty paliwowe, wszelkiego rodzaju naprawy, przeglądy, opłaty parkingowe oraz serwisy samochodowe okresowe. Tutaj z kolei zmiana nastąpiła w przypadku aut, które użytkowane są w stylu mieszanym, a więc zarówno firmowo jak i prywatnie. W tym przypadku w koszty można rozliczyć 75 procent wydatków eksploatacyjnych. Zmiana ta jednak nie dotyczy samochodów użytkowanych wyłącznie w firmie i na które prowadzone są tzw. Kilometrówki. Tutaj nadal będzie można odliczyć całą wartość wydatków eksploatacyjnych. Na mocy nowych zasad limitem nie zostały objęte koszty, które ponosi się z tytułu ubezpieczeń samochodów. Nie są one uznawane jako opłaty eksploatacyjne. Dzięki temu ubezpieczenie OC w całości możemy zaliczyć w koszty i wartość samochodu nie ma tutaj nic do rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie dobrowolne a więc np. AC, w tym przypadku odliczymy sobie całość tylko wtedy gdy na polisie wartość samochodu nie przekroczy kwoty stu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Widać, że nawet po tych zmianach leasing samochodów pozostał opłacalną i atrakcyjną formą finansowania. Pamiętajmy jednak, aby do tej jak i każdej innej decyzji podchodzić po odpowiedniej analizie potrzeb, wydatków, korzyści.